Predstavljamo Vam novi  proizvod HVLP Hidrole iz linije proizvoda PROTTECH

Glavna karakteristika HVLP Hidrola je vispka viskoznost na širokom temperaturnom opsegu 

Tehničke karakteristuke i Zavisnost Viskoznosti od temperature pogledajte u dokumentu ovde

HVLP 32      HVLP 46      HVLP 68